Novela zákona o DPH

actoris
Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Vás pozýva dňa 10. decembra 2015 o 15:00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava

Dátum a čas: 10.12.2015 o 15:00 hod

Účastnícky poplatok:  40,- EUR , členovia SAMP: 25,-EUR
poplatok splatný pri prezentácii
Program seminára:

– Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

– Povinnosti platiteľa z titulu ročného zúčtovania odpočtu podľa § 50 zákona o DPH

Diskusia

Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail: actoris@actoris.sk

mapa-AS (1)