Aktuálna ponuka školení – október , november vrátane novej novely zo 17.9.2015

actoris

Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Aktuálna ponuka školení – október , november

1 dňové :Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky k tejto oblasti. Najnovšie legislatívne poznatky k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších poznatkov v súvislosti s elektronickým trhoviskom.
1.termín: 20.10.2015     BRATISLAVA   voľné miesta
2.termín: 19.11.2015     BRATISLAVA   voľné miesta

3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších legislatívnych poznatkov v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska.

1.termín:12.10.2015 – 14.10.2015     BRATISLAVA  voľné miesta
2.termín: 03.11.2015 – 05.11.2015   BRATISLAVA  voľné miesta
Lektor: Ing. Anna Pribylincová

Cena 1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR. V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

Informácie a prihlášky žiadajte na: 02/43330930, 02/43422425, mob: 0908/219568,
mail: actoris@actoris.sk, web: www.actoris.sk ,
Magdaléna Lipáková- sekcia vzdelávania