Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky

Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky
dňa 15. februára 2017 (streda) o 9:00 hod.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

- Samostatne zárobkovo činná osoba definícia szčo v sociálnom a zdravotnom poistení,
- vznik a zánik poistenia, oznamovacie povinnosti,
- vymeriavací základ  szčo, platenie poistného, platenie počas PN, materskej, popri zamestnaní.
- Poistenci štátu v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení, význam, kombinácia so zamestnaním, szčo.
- Nemocenské, materské, ošetrovné, náhrada príjmu pri PN – podmienky nároku zamestnanca, szčo, dobrovoľne poistenej osoby, denný vymeriavací základ, určenie výšky dávky.
- Dávka v nezamestnanosti – podmienky, výška.
- Dôchodkové dávky (starobný, invalidný dôchodok) podmienky nároku, určenie výšky dôchodku.,
- minimálny dôchodok– podmienky nároku, výška, koho sa týka,
- vplyv dobrovoľného poistenia/pripoistenia  na dôchodok,
- vplyv zamestnania s nízkym príjmom na dôchodok (napr. popri evidencii na ÚP), možnosti doplatenia poistného, význam,
- určenie dôchodku zo SP u sporiteľov (účastníci v II.pilieri)

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška