Kategória Odborné semináre

Novela zákona o DPH

actoris
Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Vás pozýva dňa 10. decembra 2015 o 15:00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o DPH

Lektor: Ing...

Čitať viac ...

Seminár NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU 10.12.2014

sctorisVás pozýva na odborný seminár k nanajvýš aktuálnej téme:

                                                                 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU
k 1.12.2014 a 1.1.2015
Seminár realizovaný v rámci plnenie memoranda o spo...

Čitať viac ...

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.10.2014

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková

Finančná správa SR

Termín:   15.10.2014  o 15:00 hod

                      13.11.2014  o 15:00 hod

Obsah: –   Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a

elektronických služieb ...

Čitať viac ...

Ochrana osobných údajov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
Termín:


03.04.2014    Bratislava    zrušený
11.04.2014     Bratislava    voľné miesta

Miesto...

Čitať viac ...

Spracovanie daňového priznania FO a PO nové tlačivá

Spracovanie daňového priznania FO a PO nové tlačivá

prednáša: Ing. Daniela Miháliková

Daňové riaditeľstvo SR

1.termín: 11.2.2014 Bratislava Drieňová 37

Čitať viac ...

Aktuálna ponuka kurzov Actoris System – EKONOMICKÉ

Novela zákona o DPH
prednáša: Ing. Kožíková Ľubica,
Daňové riaditeľstvo SR BA

1.termín: 9.12.2013 od 14:00 hod.
2.termín: 13.1.2014 od 14:00 hod

Novela daň z príjmov a dopady na FO
prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR

1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod

Spracov...

Čitať viac ...