Novela zákona o DPH od 01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch

Novela zákona o  DPH od  01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch
dňa 20. februára 2017 (pondelok) o 9:30 hod.

Lektor: Ing. Martin Ťažký

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

1/ Novela zákona o DPH platná od 01.01. 2017
2/ Miesto dodania služieb (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť,  prepravné služby, atď.)
3/ Vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávaných službách, pri obstaraných službách)
4/ „Samozdanenie“ služieb v tuzemsku dodaných zahraničnými osobami (§ 69 ods. 2 a 3)
5/ Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach v tuzemsku (§ 69 ods. 12písm.j/)
6/  Vznik daňovej povinnosti  pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a  pri  kúpe tovaru od zahraničných osôb na území SR  s vykazovaním údajov v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (§ 20, § 19 ods.1)
7/  Diskusia

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška