Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.10.2014

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková

Finančná správa SR

Termín:   15.10.2014  o 15:00 hod

                      13.11.2014  o 15:00 hod

Obsah: –   Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a

elektronických služieb nezdaniteľným osobám

– Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane

– Lehota na podanie kontrolného výkazu

– Obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz

Miesto:   sídlo  Actoris systém s.r.o. Drieňová 37 Bratislava

 

Účastnícky poplatok  40 eur +DPH zahŕňa  občerstvenie školiace materiály a obed