Motivačný kurz pre OSZČ, voľbu zamestnania, podnikania a rekvalifikačnej prípravy

Rozsah kurzu: 10 dní / 80 hodín

Číslo POA: 0653/1358/2002/93/1

:: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných otázkach právnych, ekonomických a organizačných problé-mov pri zakladaní svojho vlastného podniku, podpore podnikania a prevádzke živnosti. Je veľmi dobrou praktickou prípravou na spracovanie individuálneho podnikateľského plánu ako pre OÚP, tak pre banky pri žiadosti o pôžičku. Zároveň vzdeláva v základných účtovných a daňových povinnostiach živnostníka – fyzickej osoby, v jednoduchom účtovníctve. Taktiež dáva prehľad o možnej rekvalifikácii v nadväznosti na ďalšie špecializované rekvalifikačné kurzy.

:: Program ::

I. Podnikateľské minimum

 1. teoretická časť
  • podnikanie podľa živnostenského zákona
 2. praktická časť
  • získanie štartovacieho kapitálu
  • nákladová časť podnikania
  • obchodný zákonník, druhy podnikania
  • sociálne zabezpečenie, zamestnávanie, odvody, zákonník práce
  • zákon o účtovníctve

II. Podnikateľský plán

 1. teoretická časť
  • osnova podnikateľského plánu
  • verbálna časť
  • ekonomická časť
  • podpora OÚP k podnikaniu
 2. praktická časť
  • zhodnotenie podnikateľských plánov, vyhodnotenie

III. Individuálne konzultácie

:: Cena ::

Cena: 120,- EUR + DPH