Ružinovská detská autoškola

Mestská časť Bratislava – Ružinov a spoločnosť Actoris System, s.r.o. prichádzajú s projektom Ružinovskej detskej autoškoly. Cieľom projektu je edukácia detí ohľadne dodržiavania dopravných predpisov hravou formou a vybudovanie prirodzených návykov v dopravnej výchove, ktoré ich budú sprevádzať pri prípadných rizikových situáciách v uliciach v kontakte s účastníkmi cestnej premávky. Projekt sa bude opakovať dlhodobo, t.j. minimálne najbližšie 3 roky každoročne v jesennom období. Projekt je určený ružinovským deťom v predškolskom veku.

Deti sú v súčasnej dobe vystavované denne ohrozeniu zo strany
nedisciplinovaných vodičov motorových vozidiel a absentuje pravidelná
dopravná výchova, ktorá v minulosti formovala ich návyky v správaní v
situáciách ako bezpečný presun cez priechod pre chodcov, rozoznávanie
dopravných značiek, či návyky o obozretnosti na cestách aj chodníkoch.

Po absolvovaní Ružinovskej detskej autoškoly deti obdržia informačný
materiál, ktorý bude hravou formou mapovať aktivity autoškoly a upevní
získané znalosti. Zároveň obdržia na pamiatku certifikát o absolvovaní
Ružinovskej detskej autoškoly. Výsledkom po ukončení realizácie aktivít
projektu budú stovky malých Ružinovčanov edukovaných v základných
návykoch dopravnej výchovy.

Projekt bude prebiehať na úrovni Ružinovských materských škôl, ktoré
disponujú dvorom so spevnenou plochou. Pre tie materské školy, ktoré
takouto plochou nedisponujú bude alternatívne riešenie v areáloch
základných škôl alebo verejných priestranstvách, napr. dopravné ihrisko na
Svidníckej, dopravné ihrisko na Sedmokráskovej alebo dopravné ihrisko na
Exnárovej.
Deti si vyskúšajú reálnu jazdu na mini elektrických automobiloch priamo na
dráhe, ktorá bude simulovať reálne dopravné situácie, vrátane križovatiek,
priechodov pre chodcov či rôznych nečakaných kolíznych situácii.
Súčasťou projektu sú aj záchranné zložky, s ktorými máme dohodnutú
spoluprácu. Do projektu sa zapojí Policajné prezídium SR, Krajský dopravný
inšpektorát PZ SR, Mestská polícia Bratislava a Dobrovoľný hasičský zbor
Ružinov. Dopravní policajti v uniforme s príslušnými prostriedkami na
riadenie dopravy budú usmerňovať premávku a záchranné a hasičské zložky
budú mať prednáškovú a názornú ukážku ako sa zachovať v prípade úrazu či
dopravnej nehody seba alebo blízkej osoby.