Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.10.2014

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková

Finančná správa SR

Termín:   15.10.2014  o 15:00 hod

                      13.11.2014  o 15:00 hod

Obsah: –   Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a

elektronických služieb ...

Čitať viac ...

Aktuála ponuka termínov školení VO

Actoris System, s.r.o.

Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Aktuálna ponuka školení – september, október, november

1 Novela č. 34/2014 Z. z. účinná od 27.2...

Čitať viac ...

Aktuálna ponuka kurzov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
                                                                            Aktuálna ponuka školení – apríl, m...

Čitať viac ...

Ochrana osobných údajov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
Termín:


03.04.2014    Bratislava    zrušený
11.04.2014     Bratislava    voľné miesta

Miesto...

Čitať viac ...

3-dňový základný kurz výklad zákona

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín

*      8.09.2014 – 10.09.2014         BRATISLAVA      voľné miesta

       13...

Čitať viac ...

Spracovanie daňového priznania FO a PO nové tlačivá

Spracovanie daňového priznania FO a PO nové tlačivá

prednáša: Ing. Daniela Miháliková

Daňové riaditeľstvo SR

1.termín: 11.2.2014 Bratislava Drieňová 37

Čitať viac ...

Aktuálna ponuka kurzov Actoris System – EKONOMICKÉ

Novela zákona o DPH
prednáša: Ing. Kožíková Ľubica,
Daňové riaditeľstvo SR BA

1.termín: 9.12.2013 od 14:00 hod.
2.termín: 13.1.2014 od 14:00 hod

Novela daň z príjmov a dopady na FO
prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR

1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod

Spracov...

Čitať viac ...

1 dňové školenie – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – novela zákona č. 34/2014

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín

*4.09.2014        BRATISLAVA    voľné miesta

  9.10.2014         BRATISLAVA    voľné miesta...

Čitať viac ...

3 dňový kurz Odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti osôb vo verejnom obstarávaní

Termíny

*  15.1. -17.1.2014               BRATISLAVA    voľné miesta  

    12.2.-15.2.2014               BRATISLAVA    voľné miesta

*   19.2.-21.2. 2014              BANSKÁ BYSTRICA       voľné miesta

Osnova:  (Výklad zákona) (Elektronické...

Čitať viac ...