V. Sirotka o minimálnej mzde 12.10.2018

K minimálnej mzde sa v našom štúdiu vyjadrovali väčšinou zástupcovia veľkých firiem. Dnes sme sa preto rozhodli dať priestor malým podnikateľom a živnostníkom. Ako ich ovplyvní zvýšenie najnižšieho zárobku, aj na to odpovedal Vladimíra Sirotku, prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov.

Zriadenie obchodnej adresy a virtuálneho sídla

DOM PODNIKATEĽOV na DRIEŇOVEJ 37 v BRATISLAVE – ACTORIS SYSTEM, s.r.o. ponúka:
Zriadenie obchodnej adresy:
1., Standard
• je bez viazanosti, so zložením 3 mesačnej kaucie
• je označená poštová schránka menom spoločnosti
• je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
• je zriadený vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty
• preposielanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
• preposielanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
• možnosť využitia priestorov na jednanie v rozsahu 6 hod mesačne mesačne / kongresová miestnosť s technickým vybavením a možnosťou kateringu /
• cena 89,- € plus dph /mesačne
Späť
2.,Exklusiv
• je bez viazanosti, so zložením 3 mesačnej kaucie
• je označená poštová schránka menom spoločnosti
• je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
• je zriadený vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty
• preposielanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
• preposielanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
• možnosť využitia priestorov na rokovanie v rozsahu 12 hod mesačne mesačne / kongresová miestnosť s technickým vybavením a možnosťou kateringu /
• cena 179,- € plus dph /mesačne

Zriadenie virtuálneho sídla :
1., STANDARD
• je bez viazanosti , so zložením 3 mesačnej kaucie
• je vydaný súhlas so zriadením sídla spoločnosti
• je označená poštová schránka menom spoločnosti
• je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
• je zriadený vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty
• preposielanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
• preposielanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
• možnosť využitia priestorov na rokovanie 6 hod mesačne / kongresová miestnosť s technickým vybavením a možnosťou kateringu /
• Cena 99,- € plus dph /mesačne
Späť
2., EXCLUSIVE
• je bez viazanosti , so zložením 3 mesačnej kaucie
• je vydaný súhlas so zriadením sídla spoločnosti
• je označená poštová schránka menom spoločnosti
• je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
• je zriadený vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty
• preposielanie listových zásielok na určenú adresu 1xmesačne
• preposielanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1xmesačne
• možnosť využitia priestorov na rokovanie v rozsahu 12 hod mesačne / kongresová miestnosť
• s technickým vybavením a možnosťou kateringu /
• Cena 189,- € plus dph /mesačne

Záujemcovia sa môžu dohodnúť na čísle telefónu : 0908 219 568, alebo na čísle 0918 655 134, alebo mailom na : actoris@actoris.sk