Výsledky

Praktický výkon školiteľskej činnosti od roku 1990 pri Združení podnikateľov Slovenska. V roku 1992 výkon vzdelávacej činnosti a spolupráca so Slovenským živnostenským zväzom a Slovenským cechom informatiky, účtovníctva a manažmentu. V rokoch 1991 – 1994 výkon vzdelávacej činnosti a spolupráca s MOP Ženeva. V rokoch 1996 – 2002 výkon projektov v rámci PHARE a Palmif.

Školiacim a vzdelávacím procesom firmy prešlo cca 6000 účastníkov.

Podľa štatistiky NÚPO OÚP sú dlhodobo dosahované výsledky uplatnenia sa absolventov na trhu práce v rozpätí 75-85%, čo je možno hodnotiť ako nadpriemerné.