Popis profesionálnej orientácie

Ťažiskové zameranie:

Vzdelávanie, základné a ďaľšie vzdelávanie podnikateľov, rekvalifikácia evidovaných nezamestnaných na NÚP OÚP, OSZČ a živnostníkov a MSP.

Komplexné školiteľské a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby, so zameraním na oblasť znižovania nezamestnanosti a pomoc začínajúcim súkromným podnikateľom a občanom, hľadajúcim zamestnanie u súkromných podnikateľských aktivít.

Vydavateľská činnosť, tvorba a vydávanie pedagogických a učebných materiálov v oblasti zamestnanosti, ekonomiky, účtovníctva, manažmentu a marketingu,

Vydávanie a odbyt odborných publikácií (metodické brožúry, peňažný denník pre JÚ),

Prevádzka Podnikateľského poradenského strediska PHARE „Inkubátora“ pre začínajúce subjekty malého a stredného podnikania so zameraním na ženy a ženy po MD.