Jednoduché účtovníctvo

Rozsah kurzu: 10 dní / 82 hodín

Číslo POA: 0653/1358/2002/93/3

 :: Cieľ kurzu ::

Kurz vyškolí účastníka k získaniu vedomostí vo vedení účtovníctva. Dáva možnosť nadviazať na ďalšiu odbornú rekvalifikáciu, resp. špecializované kurzy.

 :: Program ::

Jednoduché účtovníctvo

 1. teoretická časť
  • zásady vedenia účtovníctva
 2. praktická časť
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • peňažný denník a ostatné knihy
  • majetok, materiál
  • DPH, odpisy, mzdy
  • súvaha, závierka, výsledovka
 3. príklady, dištančné vzdelávanie

 :: Cena ::

Cena: 200,- EUR + DPH