Lektorský zbor

Lektorský zbor je stabilný, je však dopĺňaný podľa potreby a aktuálnej témy vzdelávania. Stav lektorského zboru je dlhodobo cca 22 členov, z toho:

– vysokoškolské vzdelanie: 18
– vedecká ašpirantúra : 3
– akademická hodnosť docent:1

Belovič Ľudovít, JUDr. Obchodné a komerčné právo
Besedová Katarína, Ing. Podvojné účtovníctvo
Blahová Kvetoslava, PhD. Zamestnanosť, NÚP
Horský Vladimír RSDr. Podnikateľský plán
Chalány Jozef, Ing. Jednoduché účtovníctvo
Jasič Marián, Ing. Podporné programy NARMSP pre MSP
Ondirková Martina Jednoduché účtovníctvo, podnikateľský plán
Kamenická Eva, Ing. Ceny a cenotvorba
Kobzová Alžbeta, Ing. Podvojné účtovníctvo
Kopál Pavel, JUDr. Obchodné právo
Kováčiková Helena, Ing. Dane, DPH
Kovácsová Jana, Ing. Finančné plány podniku
Miháliková Daniela, Ing. Dane FO, PO., správa daní a poplatkov
Molnár Pavel, Doc., Ing., PhD. Management, marketing
Retová Anna, Ing. Podporné programy a aktivity SZRB
Ročiaková Eva, Ing. Podvojné účtovníctvo
Preisinger Marian, JUDr. Soc. poistenie
Sirotka Vladimír, Ing., PhD. ZIK, Živnostenské podnikanie, JÚ, Dane, MaM
Sirotka Vladimír, Ing. PC, MS Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook)
Šamová Mária, JUDr. obec – samospráva
Švagerková Božena, Mgr. Pracovno-právne vzťahy
Tardík Imrich, JUDr. Komerčné právo
Ujlakyová Iveta, Ing. PC, užívateľské programy podvojné účtovníctvo
Vicen Martin, Mgr. PC, MS Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook)
Vizváryová Oľga Jednoduché účtovníctvo
Vojtech František, Ing. Management, marketing
Ondirková Martina Účtovníctvo