Účtovník živnostenského podnikania

Rozsah kurzu: 40 dní / 321 hodín

Číslo POA: 0653/1358/2002/93/2

 :: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných otázkach právnych, ekonomických a organizačných problémov v oblasti súkromného podnikania s ťažiskom na ekonomiku a účtovníctvo. Podľa doterajších skúseností z desiatich rokov výkonu týchto kurzov sa osvedčila priama orientácia na konkrétne praktické problémy a príklady so spoločným riešením spolu s účastníkmi, metódou permanentného dialógu „work shopu“. Skladba kurzu je modulárna, umožňujúca pružné reagovanie na zmeny v ekonomickom, právnom a organizačnom pozadí súkromného podnikania a nadväznosť na ďalšie rekvalifikačné kurzy.

 :: Program ::

I. Podnikateľské minimum

 1. teoretická časť
  • podnikanie podľa živnostenského zákona
 2. praktická časť
  • získanie štartovacieho kapitálu
  • nákladová časť podnikania
  • obchodný zákonník, druhy podnikania
  • sociálne zabezpečenie, zamestnávanie, odvody, zákonník práce
  • zákon o účtovníctve
 3. konzultácie, tutoriály

II. Jednoduché účtovníctvo

 1. teoretická časť
  • zásady vedenia účtovníctva
 2. praktická časť
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • peňažný denník a ostatné knihy
  • majetok, materiál
  • DPH, odpisy, mzdy
  • súvaha, závierka, výsledovka
 3. príklady, dištančné vzdelávanie

III. Podvojné účtovníctvo

 1. teoretická časť
  • zásady vedenia účtovníctva
  • účtovná osnova
 2. praktická časť
  • vedenie podvojného účtovníctva
  • účtovné triedy 0 – 9
  • účtovanie devízových účtov
  • syntéza a analýza v účtovníctve
 3. príklady, dištančné vzdelávanie

IV. Práca s osobným počítačom

 • základy práce s PC
 • Windows 98
 • textový editor Microsoft Word
 • tabuľkový procesor Microsoft Excel
 • spracovanie JÚ a PÚ na počítači

V. Vyhodnotenie testov, osvedčenie

 :: Cena ::

Cena: 433,- EUR + DPH