Rekvalifikačný kurz PC Práca s personálnym počítačom

Rozsah kurzu: 20 dní / 160 hodín

Èíslo POA: 0653/1358/2002/93/7

 :: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných problémoch ovládania PC a softwarovom vybavení:

 • Microsoft Windows
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook

Prakticky precvičuje celú prednášanú problematiku. Je tiež dobrým východiskom pre ďalšie prípadné podrobné, špecializované vzdelávanie záujemcov o vedenie účtovníctva firiem, OSZČ, podnikanie a zamestnanie pre pomerne široké uplatnenie v hospodárskej a účtovnej činnosti v súkromnom, ale i v inom sektore. Podľa doterajších skúseností cca trinástich rokov výkonu týchto kurzov sa osvedčila priama orientácia na konkrétne praktické problémy a príklady so spoločným riešením spolu s lektorom, tutoriály.

 :: Program ::

Práca s osobným počítačom

 1. teoretická časť
  • základy práce s PC
 2. praktická časť vrátane tutoriálov
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Outlook
  • záverečné opakovacie cvičenia

 :: Cena ::

Cena: 253,- EUR + DPH