Ekonóm súkromného podnikania

Rozsah kurzu: 45 dní / 328 hodín

Číslo POA: 0653/1358/2002/93/5

 :: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných otázkach právnych, ekonomických a organizačných predpisoch v oblasti súkromného podnikania a prakticky precvičuje celú prednášanú problematiku. Je tiež dobrým východiskom pre ďalšie prípadné podrobné, špecializované vzdelávanie a pre pomerne široké uplatnenie v hospodárskej a účtovnej činnosti v súkromnom, ale i inom sektore.

 :: Program ::

I. Podnikateľské minimum

 1. teoretická časť
  • podnikanie podľa živnostenského zákona
 2. praktická časť
  • získanie štartovacieho kapitálu
  • nákladová časť podnikania
  • sociálne zabezpečenie, dane, odmeňovanie
  • podnikateľské plány

II. Jednoduché účtovníctvo

 1. teoretická časť
  • zásady vedenia účtovníctva
 2. praktická časť
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • peňažný denník, ostatné knihy, HIM, DHIM
  • zúčtovanie miezd, odvody
  • DPH
  • súvaha, závierka, výsledovka

III. Podvojné účtovníctvo

 1. teoretická časť
  • zásady vedenia účtovníctva
  • účtovná osnova
  • účtovné knihy
 2. praktická časť
  • účtovné triedy 0 – 9
  • účtovanie devízových účtov
  • syntetická a analytická evidencia
 3. konzultácie, tutoriály

IV. Práca s osobným počítačom

 • základy práce s PC
 • Windows 98
 • textový editor Microsoft Word
 • tabuľkový procesor Microsoft Excel
 • spracovanie JÚ a PÚ na počítači

V. Management a marketing

 • management malých podnikov
 • marketing, teória, filozofia
 • koncepcia výrobcov, politika obchodníkov

 :: Cena ::

Cena: 479,- EUR + DPH