Podvojné účtovníctvo

Rozsah kurzu: 15 dní / 117 hodín

Číslo POA: 0653/1358/2002/93/4

 :: Cieľ kurzu ::

Kurz vyškolí účastníka k získaniu vedomostí vo vedení účtovníctva. Dáva možnosť nadviazať na ďalšiu odbornú rekvalifikáciu, resp. špecializované kurzy.

 :: Program ::

Podvojné účtovníctvo

 1. teoretická časť
  • zásady vedenia účtovníctva
  • účtovná osnova
 2. praktická časť
  • vedenie podvojného účtovníctva
  • účtovné triedy 0 – 9
  • účtovanie devízových účtov
  • syntéza a analýza v účtovníctve
 3. príklady, dištančné vzdelávanie

 :: Cena ::

Cena: 250,- EUR + DPH