Malé a stredné podnikanie – zaločenie vlastného podniku – SPIN – OFF

Rozsah kurzu: 280 hodín

 :: Cieľ kurzu ::

Kurz si kladie za cieľ zvýšiť odborné znalosti účastníkov programu spin-off v oblastiach:

 • organizačných
 • právnych
 • ekonomických

zásad podnikania u nás, so zameraním na konktrétne otázky a riešenie príkladov z praxe, súvisiacich so založením vlastného podniku, živnosti alebo obchodnej spoločnosti, hlavne:

 • podmienok založenia samostatnej firmy
 • získania štartovacieho kapitálu
 • tvorbu podnikateľského plánu
 • informácií o možnom využití rôznych foriem podpory

 :: Program ::

 1. Ciele programu spin-off
 2. Prostriedky podpory MSP poskytované prostredníctvom NARMSP
 3. Možnosti poskytnutia kapitálovej spoluúčasti
  • finančné podporné programy NARMSP
  • PÚP, mikropôžičky
 4. Počiatočné kroky pri zakladaní podniku
  • podmienky na získanie živnosti, prevádzkovanie živnosti
  • podnikanie podľa osobitých predpisov
  • živnostenský zákon
 5. Predstavenie positeľov projektov
  • nositelia projektov
  • vystúpenie zástupcov materských firiem
 6. Právne a organizačné aspekty
  • zakladanie podniku
  • obchodný zákonník
  • formy zakladaných podnikov
 7. Riziká pri zakladaní podniku
  • voľba a formy podnikania
  • počiatočný kapitál
  • daňové povinnosti – ekonomika firmy
 8. Daňové povinnosti podnikateľa a správa daní a poplatkov
 9. Podrobná charakteristika podnikateľského plánu
  • verbálna časť
  • ekonomická časť
  • súvaha
  • výsledovka – výkaz o príjmoch a výdavkoch
 10. Podnikanie v spoločnostiach
  • fordy a spoločníci obchodných spoločností
  • zamestnanci
 11. Zodpovednosť za výrobok, ochrana spotrebiteľa
 12. Finančný plán podniku
  • obežný majetok a jeho financovanie
  • rentabilita podniku a bod zvratu
  • ukazovatele hodnotenia podniku
  • elementy hodnotenia projektov
  • možnosti spolupráce s bankami
 13. Diskusia, záverečné hodnotenie

 :: Cena ::

Cena: 317,- EUR + DPH