Získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní

Vrátane základného informačného kurzu, „Motivačného kurzu pre OSZČ pre voľbu zamestnania, podnikania a rekvalifikačnej prípravy„.

Rozsah kurzu: 25 dní / 134 hodín

 :: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných otázkach, právnych, ekonomických a organizačných problémoch a nadväzuje na ďalšie špecializované rekvalifikačné kurzy, konkrétne na výkon živnosti v oblasti verejného obstarávania.

 :: Program ::

Kurz je modulárny a skladá sa z dvoch častí:

 1. Základná príprava (ZIK) pre výkon činnosti ako OSZČ so spravovaním individuálneho podnikateľského plánu pre širokú voľbu podnikania (vrátane výkonu viazanej živnosti „Verejné obstarávanie“ v zmysle Živnostenského zákona).
 2. Špecializovaná rekvalifikačná príprava pre odbornú spôsobilosť v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č.: 263/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov.

1. Základný informačný kurz pre voľbu podnikania, resp. rekvalifikácie

 1. Podnikateľské minimum
  • v čom začať podnikať
  • s čím podnikať, ako získať štartovací kapitál
  • s kým podnikať
  • kde podnikať
  • ako začať podnikať – sociálne zabezpečenie
  • ako začať podnikať – účtovníctvo
 2. Podnikateľský plán
  • verbálna časť
  • ekonomická časť
  • podmienky
  • záver, odporúčacia časť

2. Odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní

 1. Výklad zákona č. 263/1999 Z.z. a prezentácia súvisiacich predpisov
 2. Prípadové štúdie
 3. Skúška pred skúšobnou komisiou úradu pre verejné obstarávanie

 :: Cena ::

Cena: 250,- EUR + DPH