Základná charakteristika a zameranie

Vzdelávací program je variabilný, modulovo stavaný a zahŕňa systémový prístup, teda postup:

 1. poskytnutia základných informácií (Základný informačný kurz ZIK)
 2. rozhodnutia o ďalšom postupe (Podnikateľský plán PP)
 3. realizácie stavebnicovej nadstavby (Rekvalifikačný kurz RK)
 4. pomoc v začiatkoch realizácie podnikania (poradenstvo – Inkubátor)

I. Stupeň:

Základný informačný kurz, od r. 1993 na základe rozhodnutia MPSVaR SR súčasť republikového rekvalifikačného programu. Jeho cieľom je:

 • poskytnutie informácií o právnom, organizačnom a ekonomickom prostredí súkromného podnikania, ktoré môže motivovať k podnikaniu
 • na druhej strane súbor informácií v prvom bloku /v ZIK/ môže viesť napr. i k rozhodnutiu subjektu nepodnikať (z dôvodov obáv), ale i toto je pozitívny fakt, vzniká tu selekcia a ak poslucháč nepokračuje rekvalifikáciou, tiež šetrenie nákladov na ďalší stupeň odbornej prípravy /RK/ v stavebnicovej nadstavbe.

Výber: Vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s NÚP OÚP za účasti uchádzačov o zamestnanie, resp. podnikanie.

Zhodnotenie: ak áno:

 1. vypracovanie individuálneho podnikateľského plánu, poradenstvo – II. stupeň
 2. možnosť zaradenia a pokračovania v účelovej rekvalifikácii – III. stupeň

II stupeň:

 1. vypracovanie individuálneho podnikateľského plánu (poradenstvo)
 2. test s poskytnutím poradenstva pre počiatočné kroky založenia živnosti a získania podpory NÚP OÚP, SZRB, NARMSP

III. stupeň:

a) rekvalifikačné kurzy /RK/:

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Práca s PC, účtovníctvo na PC
 • Management a marketing
 • Ekonóm súkromného podnikania
 • Národný program na podporu malého a stredného podnikania
 • Malé a stredné podnikanie – Založenie vlastného podniku, Spin – off
 • Prípadné iné účelové kurzy cestou Okresného úradu práce

b) test: vstup do podnikania a dlhodobého poradenstva (pre IV. stupeň)

IV stupeň:

a) poradenstvo pri začatí podnikania: projekt Poradenské podnikateľské stredisko PHARE
b) Spolupráca so živnostenskými organizáciami, SŽZ, Slovenským cechom informatiky, účtovníctva a manažmentu:

 • získanie živnostenského oprávnenia
 • štartovací kapitál
 • priestory na podnikanie
 • poistenie
 • zamestnanie zamestnanca
 • účtovníctvo, ekonomika

c) vstup do Inkubátora – zamestnanie (alternatíva v projekte PPS PALMIF)