Medzinárodné skúsenosti

 1. Štvorročné skúsenosti a spolupráca s INTERNATIONAL LABOUR OFFICE Geneve v projekte „Zo zamestnania do podnikania“, „Práca a podnikanie žien v ČSFR“, a v projekte „Rodinné podnikanie“. V projekte firma ACTORIS SYSTEM pôsobila ako metodické a vedúce školiteľské stredisko pre prípravu lektorov v 25 spolupracujúcich vzdelávacích strediskách v SR.
 2. firma je víťazom konkurzného konania programu ES PHARE a spolu realizátorom národného vzdelávacieho programu pre malé a rodinné podnikanie s partnermi:
  • City university Bratislava
  • UTAR TC Bratislava
  • Univerzita Mateja Belu Banská Bystrica
  • Cassovia university Košice
 3. Firma na základe grantu programu PALMIF realizovala projekt rekvalifikácie a zamestnania dlhodobo nezamestnaných žien po materskej dovolenke a realizáciu Poradensko-podnikateľského strediska, „Inkubátor“. Tento projekt úspešne realizovala v rokoch 1996/98.
 4. úspešne sa zapojila v už realizovaných projektoch Spin-off pre OTF, Podpolianske strojárne, Slov. správu ciest, Železničné opravovne Zvolen a ZŤS Martin s grantovou podporou NARMSP – PHARE. V rokoch 2001 a 2002 bola nositeľkou tohto projektu.