Organizácia vzdelávacej činnosti

Firma má vytvorený samostatný vzdelávací organizačný útvar, divíziu vzdelávania, ktorú vedie Dr. Vladimír Horský. Ekonomické otázky zabezpečuje ekonómka firmy, Martina Ondirková. Firma podľa potreby a v prípade požiadavky NÚP OÚP preberá i zúčtovanie cestovného evidovaným nezamestnaným a účastníkom kurzov.

K výkonu lektorskej činnosti má firma vytvorený dlhodobo aktívny zbor lektorov a to ako z vlastných pracovníkov, tak externých spolupracovníkov.

Firma dlhodobo spolupracovala a spolupracuje s viacerými Národnými úradmi práce, zabezpečuje komplexné školiteľské, rekvalifikačné a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby (poradenstvo, rekvalifikácie) a pomoc začínajúcim súkromným podnikateľom, OSZČ a občanom hľadajúcim zamestnanie v súkromných podnikateľských aktivitách.
Spolupracuje taktiež s ďalšími organizáciami štátnej správy a živnostenskými organizáciami, ako napr. lektormi Ústredného daňového riaditeľstva, Národného úradu práce, Sociálnej poisťovne, Zdravotných poisťovní, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenským živnostenským zväzom, Slovenským cechom informatiky, účtovníctva a manažmentu, Slovenskou asociáciou malých podnikov, SZRB, NARMSP a pod.

Organizácia vykonáva vzdelávaciu činnosť vo vlastnom objekte, má vyhovujúce priestory a potrebnú logistiku. V objekte je i možnosť stravovania.