Publikačná činnosť

  1. 17 odborných brožúr, určených začínajúcim podnikateľom z oblasti ekonomického, právneho a organizačného pozadia podnikania v SR, ILO Ženeva, Bratislava, 1991 až 1994.
  2. Peňažný denník pre jednoduché účtovníctvo
  3. Rubrika v Hospodárskych novinách
  4. Rubrika v denníku Práca
  5. Publikácia „Skúste podnikať“, NARMSP, Bratislava, 1999
  6. Publikácia „Skúste podnikať“, druhé vydanie, NARMSP, Bratislava, 2000
  7. Publikácia „Základy živnostenského podnikania“, Slovenská živnostenská komora, Bratislava, 2001
  8. Zborníky konferencií a seminárov EU, SCIÚM, SŽZ