Skúsenosti

  1. Firma má skúsenosti s dlhodobou spoluprácou s masmédiami:
    • trojročná spolupráca a účasť na programoch STV v reláciách „TV ŠANCA“ v spolupráci s MPSVaR SR pre nezamestnaných so zameraním na pomoc pri zamestnaní,
    • realizácia TV vzdelávacích relácií Private club, Family service, Cesty k prosperite, ABC podnikateľa
  2. Sedem rokov pravidelných relácií v rozhlase, „Biznis time“ v RockFM Radio, „Kapitál“ a Femily Radio.
  3. Ročné vedenie a tvorba rubriky v rozsahu jednej novinovej strany raz týždenne v periodiku PRAVDA, „AKO SA POSTAVIŤ NA NOHY“ so zameraním na pomoc začínajúcim podnikateľom a nezamestnaným.
  4. Trojročné vedenie rubriky listárne v denníku PRÁCA, odpovede čitateľom z oblasti podnikateľskej činnosti.
  5. Pravidelná rubrika v periodiku KÚP hl.m.SR Bratislavy, 5+1.