Cieľové skupiny

Vzdelávacie aktivity, poradenstvo a konzultácie sú zamerané najmä na:

Občanov, podnikateľov, zaujímajúcich sa o ekonomické, právne a organizačné prostredie a podmienky podnikania na Slovensku,

Občanov, usilujúcich sa o zamestnanie v priestore súkromného podnikania, ale i o zamestnanie všeobecne,

Absolventi škôl,

Začínajúci podnikatelia, OSZČ, MSP, usilujúci o podporu zo strany NÚP OÚP,

Nezamestnaní, evidovaní na NÚP OÚP, všeobecne,

Ženy po MD, spolupracujúce osoby živnostníkov a účastníci rodinného podnikania,

Občania so ZPS,

Muži po 50 r. veku, ktorí sa rozhodujú o vhodnej rekvalifikácii vo vzťahu k možnému zamestnaniu.