Fondy EÚ

Spracovanie žiadostí a podnikateľských plánov pre čerpanie predvstupových fondov PHARE cestou Európskej komisie (EÚ):

  • grantová schéma rozvoja priemyslu
  • grantová schéma rozvoja turistického ruchu
  • grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov

Spracovanie projektov na predvstupové a štukturálne fondy EÚ v oblasti priority č. 3 Operačného programu Základná infraštruktúra (cestou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR)