Podnikateľské plány

Spracovanie podnikateľských plánov:

  • pre malých a stredných podnikateľov, požadujúcich úver, mikropôžičky, pôžičky alebo dotácie od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, SEED Capital-u, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, príp. ostatných bánk a peňažných ústavov,
  • pre evidovaných nezamestnaných na OÚP za účelom získania dotácií či už priamo prostredníctvom rekvalifikačných kurzov alebo aj individuálne.

Cenové relácie

  • spracovanie projektu podľa rozsahu, odvíjajúc od výšky pôžičky, cca. 1% z celkovej výšky pôžičky