Vznik

Firma bola založená 27.2.1990, ako fyzická osoba, so spoluprácou na základe dohody o združení.

Akreditácie na výkon rekvalifikácií získala v roku 1992 a následne v rokoch 1998, 2001 a 2003.

Sídlo a prevádzka firmy: ACTORIS SYSTEM s.r.o., Drieňová 37, 821 02 Bratislava,
regionálne zastúpenie: Ing. Vladimírom Sirotkom, CSc., riaditeľom,

regionálne zastúpenie v Trnave: Zuzanou Baranovičovou,
regionálne zastúpenie v Martine: Ing. Zdenom Hruškom,
regionálne zastúpenie v Prešove: Ing. Hedvigou Vadinovou,
regionálne zastúpenie v Piešťanoch: Ing. Evou Kamenickou,
regionálne zastúpenie v Skalici: Ing. Zuzana Mišová.

IČO: 45357137