3 dňový kurz Odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti osôb vo verejnom obstarávaní

Termíny

*  15.1. -17.1.2014               BRATISLAVA    voľné miesta  

    12.2.-15.2.2014               BRATISLAVA    voľné miesta

*   19.2.-21.2. 2014              BANSKÁ BYSTRICA       voľné miesta

Osnova:  (Výklad zákona) (Elektronické posielanie oznámení) (Zelené VO) (diskusia)
kurz prebieha denne od 9:00 do 16:00


Obsah:
 Získanie prehľadu v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č.: 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. vrátane veľkej novely 95/2013, ktorá nadobudne účinnosť 1.7.2013

obsahová náplň je zhodná s pôvodným kurzom OSO vo VO ktorý bol ukončený skúškou a zápisom do zoznamu OSO. Na základe zmeny zákona skúšky už nebudú realizované, no kurz zostáva v nezmenejej plnohodnotnej forme.

cena:150EUR 

v cene je zahrnuté: učebný materiál, výklad zákona, obedy, občerstvenie

V prípade nízkeho počtu účastníkov si dovoľujeme termín presunúť na určený dátum. O každej prípadnej zmene Vás budeme vopred informovať.

viac informácií a prihlášku Vám poskytneme na emailovej adrese actoris@actoris.sk alebo na telefónnych číslach 02/ 43 33 09 30, 02/ 43 42 24 225, 0908/ 219 568