Aktuála ponuka termínov školení VO

Actoris System, s.r.o.

Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Aktuálna ponuka školení – september, október, november

1 Novela č. 34/2014 Z. z. účinná od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní , vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií

1. 4.09.2014           BRATISLAVA              voľné miesta 

2  9.10.2014          BRATISLAVA              voľné miesta 

3. 4.11.2014           BRATISLAVA              voľné miesta 

3 dňový  základný kurz– Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“ 

1. 8.09.2014 – 10.09.2014       BRATISLAVA                  voľné miesta    

2. 13.10.2014 – 15.10.2014       BRATISLAVA                voľné miesta   

3  10.11.2014 –  12.11.2014       BRATISLAVA               voľné miesta  

 

1 dňové školenie  k zákazkám podľa § 9 ods.9 zákona o VO

1. 23.09.2014         BRATISLAVA                           voľné miesta

2. 21.10.2014         BRATISLAVA                           voľné miesta

3. 20.11.2014          BRATISLAVA                           voľné miesta

 

    Cena  1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR.  V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

 

Informácie a prihlášky žiadajte na: 02/43330930, 02/43422425, mob: 0908/219568,

mail: actoris@actoris.sk, web: www.actoris.sk ,

Magdaléna Lipáková- sekcia vzdelávania