Aktuálna ponuka kurzov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
                                                                            Aktuálna ponuka školení – apríl, máj, jún
1-dňová novela č. 34/2014 Z. z. účinná od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní , vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií
1. 23.04.2014       BRATISLAVA                            voľné miesta
2.21.05.2014       BRATISLAVA                            voľné miesta
3.13.06.204          BRATISLAVA                             voľné miesta

3 dňový základný kurz– Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

1. 14.04.2014 – 16.04.2014        BRATISLAVA                     voľné miesta
2. 12.05.2014 – 14.05.2014        BRATISLAVA                     voľné miesta
3. 16.06.2014 – 18.06.2014        BRATISLAVA                      voľné miesta
Ochrana osobných údajov
1. 11.04.2014                               BRATISLAVA                              voľné miesta

Cena 1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR. Cena 1-dňové školenie OOÚ 60 EUR V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed