Bratislavská detská autoškola na bicykloch

Bratislavský samosprávny kraj poskytol spoločnosti Actoris System, s.r.o. dotáciu z dotačného programu BKS na podporu realizácie Bratislavskej detskej autoškoly na bicykloch.

Projekt je určený pre deti materských a základných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja.

Prínosom pre deti aj BSK je, že bude obnovená tradícia dopravnej výchovy, ktorá bola v minulosti štandardnou súčasťou detskej edukácie a zanikla. V dnešnej hektickej dobe, kedy sme denne svedkami mnohých kolíznych situácií a nepozornosti vodičov za volantom, považujeme za povinnosť od útleho veku deti v tejto problematike vychovávať a vzdelávať ich k zodpovednému a obozretnému správaniu.